miyuki-arashi:

嵐 - Arashi ni Shiyagare / 24 hour TV 2014.08.30